MAMELLU 420 soutěž

Juhůůůů 420 je tady!!! A protože to je důvod k oslavě, nachystaly jsme si pro tebe tenhle božobalíček plnej must have 420 věciček v celkový hodnotě přes 2.200 Kč! Ou je!

Na co se můžeš těšit?

Nachystaly jsme pro tebe výběr těch největších pecek, který na 420 prostě potřebuješ! Navíc jich je tam tolik, že se můžeš podělit se 2 kámošema*kama.

Co v balíčku bude:

Jak na to?  

1. Musí ti být víc, než 18 let.

2. Běž na náš Instagram.

3. Sleduj MAMELLU profil.

4. Dej nám do komentáře vědět, proč zrovna ty nutně potřebuješ tenhle 420 epesní balíček a označ 2 kámoše*šky, se kterýma se podělíš. 

6. Na závěr přesdílej soutěžní post do storýček a označ nás, ať nám to neuteče.

 

Jak zjistíš, že je balíček tvůj? Sleduj losování v neděli 23.4. večer na našem Instagramu.

 

 Držíme ti pěstičky! 

______________________

I. Obecná ustanovení

 1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Instagramu reakci pod soutěžní příspěvek.
 2. Organizátorem soutěže je e-shop MAMELLU - 3000 Kollektiv s.r.o. se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava (dále jen „organizátor“).
 3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
 4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
 8. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s platformou Instagram a tato platforma za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Instagramu.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako reakci na soutěžní příspěvek organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, instagramové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
 2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Mechanismus soutěže

 1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.
 2. Ze všech reakcí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje organizátor výherce. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.

IV. Výhry a jejich předání

 1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.
 2. Každý výherce bude informován o výhře na Instagramových stránkách @mamellu_cz
 3. Výhry budou výhercům předány buď osobně v Brně nebo budou zaslány Zásilkovnou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky, proběhne jeden další pokus o doručení.
 4. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně.

V. Zveřejnění pravidel

Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na webu www.mamellu.cz